Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
С-1605 6/12/2020 „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети от горски пожари в горите на територията на община Стамболово “ Opened 00782-2020-0005
С-1606 6/12/2020 „Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажните работи на обект: „Основен ремонт на горски пътища на територията на община Стамболово“ Opened -
С-1592 6/11/2020 Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на частични канализации по населени места в община Стамболово, област Хасково Opened 00782-2020-0004
С-1372 5/18/2020 Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Стамболово през сезон 2020/2021год. Opened 00782-2020-0003
С-1193 4/27/2020 „Ремонт на общински път и улици на територията на Община Стамболово по обособени позиции“: ОП 1: „Ремонт на отводнителната система на път HKV 1248 в участък от с.Жълти бряг до с.Царева поляна и в участък от с. Царева поляна до с. Балкан“;ОП 2: „Ремонт на улици в с. Жълти бряг“;ОП 3: „Ремонт на улици в с. Балкан“;ОП 4: „Ремонт на улици в с. Царева поляна“ Opened 00782-2020-0002